O Nas

     Naszą DEwizą jest obsłużenie klienta tak, aby poczuł się doceniony i  usatysfakcjonowany, a także aby wszystkie jego sprawy związane z działalnością gospodarczą były załatwiane z najwyższą starannością i na czas.

   Posiadamy certyfikat księgowy nadany przez Ministra Finansów, co uwiarygadniania nas pod względem wiedzy do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

   Nasze buro księgowe jest firmą nowoczesną, wsłuchującą się w wymagania i potrzeby Klientów. Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej takie jak spółki prawa handlowego, jak i małe jednoosobowe firmy płacące podatek zryczałtowany.

   Prowadzimy porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych, doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych, przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń a także porady w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień. Na stałe współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin m.in. z BHP czy od systemów informatycznych.

     Oferujemy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową przedsiębiorstw, na którą składają się: księgowość, obsługa kadrowo – płacowa oraz usługi doradcze. Reprezentujemy klienta w urzędach, sporządzamy miesięczne deklaracje podatkowe, sporządzamy deklaracje wstępne i ostateczne z tytułu podatku dochodowego, deklaracje do ZUS, itp.

    W zakresie usług kadrowo płacowych nasze biuro rachunkowe prowadzi dokumentację kadrową od umów o pracę, deklaracje ZUS, roczne deklaracje podatkowe dla pracowników a także wypowiedzenia i rozwiązanie stosunku pracy i doradztwo w sprawach kadrowo – płacowych.